Μελέτη διδύμων Καρτοικιών στο Ντράφι – Αττική (Πρόταση).