Επικοινωνία

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σύμβουλοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

Κολοκοτρώνη 23,
Κεφαλάρι, Κηφισιά, TK 14562
Αττική, Ελλάδα
τηλ: +30 210 8012017
+30 210 8016803
info@koukourakis.com