Επικοινωνία

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σύμβουλοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

Ξάνθου 9 Β,
Διόνυσος, TK 14576
Αττική, Ελλάδα
τηλ: +30 210 6542547-8
fax: +30 210 6561836
info@koukourakis.com