Contact

NIKOS KOUKOURAKIS & ASSOCIATES
Consulting Architects

9 Β, Xanthou st,
Dionysos, ZIP 14576
Greece
tel: +30 210 6542547-8
fax: +30 210 6561836
info@koukourakis.com